Likvidace použitých olejů a tuků


Likvidace odpadu, katalogové číslo dle Katalogu odpadů: 20 01 25 „Jedlý olej a tuk“.

Z použitých rostlinných olejů a tuků vlivem našeho působení vyro­bíme druhotnou surovinu vhodnou k výrobě biopaliv nebo jako přísadu do paliv. Jedná se o ekologickou přeměnu odpadu na surovinu s dalším využitím. Naše činnost je prospěšná životnímu prostředí.

Objednávka svozu