Likvidace kuchyňských zbytků


Likvidace odpadu, katalogové číslo dle Katalogu odpadů: 20 01 08 „Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven“.

Z kuchyňských zbytků vlivem našeho působení vyrobíme vstupní surovinu do bioplynové stanice k výrobě elektrické energie. Jedná se o ekologickou přeměnu odpadu na surovinu s dalším využitím. Naše činnost je prospěšná životnímu prostředí.

Objednávka svozu