FRITEX - PŘIROZENÁ VOLBA

Naši partneři

Našimi smluvními partnery jsou restaurace a jídelny, provozovny stravovacích služeb, výrobny potravin a potravinových polotovarů, všichni ti, kteří při své činnosti používají potravinářský rostlinný olej, ale i tuhé a ztužené tuky. Nově zpracováváme i kuchyňské zbytky. Úzce spolupracujeme s odpadovými firmami, kterým jsme partnerem a rádcem při nakládání s uvedenými odpady. Spolupracujeme i se společnostmi zabývajícími se pouze sběrem použitého rostlinného oleje, kterým jsme odběratelem, ale i konkurentem při jejich činnosti.

Životní prostředí

Naše činnost chrání ži­votní prostředí. Při zpracovávání použitých rostlinných olejů a tuků a kuchyňských zbytků používáme eko­logické postupy, které jsou neustále monitorovány a kontrolovány. Cílem naší práce při nakládání s odpady je jejich druhotné využití, pracovní postupy jsou schválené kon­trolními orgány státní správy a jsou certifikované.

Jak pracujeme

Naše práce je silně orientována na zákazníka, původce odpadu. Nabízíme pomoc a spolupráci při nakládání s odpady, zařazené dle Vyhlášky č. 381/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí, Katalogu odpadů, do kategorie „ostatní“ pod katalogová čísla 20 01 25 „Jedlý olej a tuk“ a 20 01 08 „Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní stravoven“. Máte-li restauraci nebo jiný provoz, kde řešíte nakládání s uvedenými odpady, neváhejte nás kontaktovat.

Co produkujeme

Všechny odpady po našem zpracování dá­le nabízíme výhradně k průmyslovému využití. Končí jako surovina k výrobě biopaliv nebo jako přísada do paliv a na bioplynové stanici jako vstupní surovina k výrobě elektrické energie. Spoluprací s námi prospíváte ekologii.

Kde působíme

Najdete nás po celé ČR, jako naše osobní zastoupení nebo prostřed­nictvím našich partnerů. Pokud chcete využít naše služby, můžete si je objednat přímo na našem webu nebo nás kontaktuj­te pro nabídku, kterou Vám zpracujeme přímo na míru.

3

dobré důvody, proč s námi spolupracovat

01

Efektivita

Spolupracovat s námi je efektivní.
Zpracování odpadů zajistíme
od A do Z

02

Ekologie

Klademe mimořádný důraz na to,
aby naše procesy neškodily
životnímu prostředí

03

Ekonomičnost

Připravíme pro vás nabídku
na míru, výrazně ušetříte